Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Kế toán mới nhất.

  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

    Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của trường Đại học Công nghệ Đông Á với mục tiêu coi người học là trung tâm, đào tạo theo hướng thực hành trên cơ sở thực tiễn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018: ...
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

    Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của trường Đại học Công nghệ Đông Á với mục tiêu coi người học là trung tâm, đào tạo theo hướng thực hành trên cơ sở thực tiễn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017:BỘ GIÁO DỤC ...
  • Trường ĐH Công nghệ Đông Á tuyển sinh đào tạo MBA tại Hà Nội

    Học cao học MBA ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Nhận thấy thực tế đó, trường ĐH công nghệ Đông Á thường xuyên tuyển sinh đào tạo chương trình MBA tại Hà Nội và các tỉnh thành trên Việt Nam nhằm đáp ứng được nhu cầu của học viên. Tuyển sinh đào tạo chương trình Thạc ...