Các loại hình kiểm toán nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Kế toán

09:55 24/06/2019

Ngày 22 tháng 06 vừa qua, lớp Thạc sĩ Kế Toán dưới sự hướng dẫn của  Giảng viên TS.  Phạm Ngọc Quang đã có buổi học Các loại hình kiểm toán nâng cao.

Học các loại hình kiểm toán nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Kế toán

Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ đạt được những kiến thức nâng cao về các loại hình kiểm toán. Trong đó, sẽ tập trung vào hai loại hình kiểm toán phổ biến, đó là kiểm toán hoạt động và kiểm toán báo cáo tài chính.

Học viên sẽ có khả năng nhận biết, hiểu và áp dụng phương pháp để kiểm toán tính hiệu quả và kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc tìm hiểu, đánh giá và kiểm toán các chu trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thêm nữa, học viên sẽ được tiếp cận và cũng có khả năng áp dụng các phương pháp thu thập bằng chứng cho các khoản mục trọng yếu trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Môn học thực sự hữu ích đối với các học viên

Nội dung chính của học phần:

Chuyên đề 1: Khái niệm chung về các loại hình kiểm toán quốc tế phổ biến.

Chuyên đề 2: Kiểm toán hoạt động.

Chuyên đề 3: Áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro trong KiT hoạt động.

Chuyên đề 4: Kiểm toán báo cáo tài chính – các khoản mục chính.

Học viên lớp Thạc sĩ Kế toán tham gia thực hành

Kiểm toán nâng cao là bộ môn khá khó, do đó, học viên phải tập trung rất nhiều trong giờ học. Những chi tiết, kiến thức nào chưa hiểu đều có thể mạnh dạn thảo luận trước lớp. Đây không chỉ nằm trong khuôn khổ của một giờ học mà nó còn là buổi chia sẻ giữa những người làm nghề với nhau.

Hi vọng sau buổi học, học viên sẽ có đầy đủ kiến thức cũng như kĩ năng để làm việc một cách tốt nhất.

 

Bài viết cùng chuyên mục: