Điều đặc biệt trong giờ học môn Quản trị Marketing nâng cao cùng TS. Nguyễn Thanh Bình

15:35 23/04/2019

Ngày 20/04/2019, lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) đã có những giờ học bổ ích tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến Quản trị marketing nâng cao TS. Nguyễn Thanh Bình.

TS. Nguyễn Thanh Bình hướng dẫn học viên

Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của doanh nghiệp và thị trường, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp đến thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh. Nói cách khác, marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp. Sử dụng Marketing trong công tác lập kế hoạch kinh doanh.

Mục tiêu môn học:

Nắm rõ quá trình quản trị Marketing trong doanh nghiệp bao gồm các giai đoạn chính như: Phân tích – xây dựng chiến lược – hoạch định – thực hiện – kiểm tra các chiến lược và hoạt động marketing.

Phân tích môi trường marketing, nghiên cứu thị trường – khách hàng và cơ hội marketing, phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh, phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

Phát triển các chiến lược marketing bao gồm định vị và tạo sự khác biệt cho sản phẩm, thiết lập chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối và chiến lược truyền thông.

Quản trị và điều phối các chương trình marketing bao gồm hoạch định chiến lược marketing, lập kế hoạch marketing và quản trị các hoạt động bán hàng.

Lớp Thạc sĩ MBA trong giờ quản trị marketing nâng cao

Nội dung chính:

Chuyên đề 1: Bản chất của marketing và quy trình quản trị marketing.

Chuyên đề 2: Hệ thống thông tin marketing, môi trường marketing, hành vi mua của người tiêu dùng, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường.

Chuyên đề 3: Chính sách sản phẩm.

Chuyên đề 4: Chính sách giá cả.

Chuyên đề 5: Chính sách phân phối.

Nghiêm túc trong nghiên cứu học phần

Học phần Quản trị marketing nâng cao là môn học được giảng dạy dưới dạng thực hành, bên cạnh các kiến thức được truyền đạt một cách nhiệt tình và tâm huyết từ chính giảng viên các bài tập thực hành song song được các học viên tham gia sôi nổi giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có thể nói, môn học này chính là một trong số những học phần nền tảng để dẫn tới thành công thực tế của doanh nghiệp.

Bài viết cùng chuyên mục: