Quản trị tài chính (Financial management) cùng TS. Đặng Hương Giang

15:48 07/10/2019

Ngày 05/10/2019 vừa qua, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á đã có buổi học tìm hiểu về Quản trị tài chính với sự hướng dẫn của TS. Đặng Hương Giang.

Học viên lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

Quản trị tài chính được coi một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Quản trị tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong một tổ chức như quản trị tài sản, quản trị marketing hay quản trị nguồn nhân lực.

Vậy Quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính là quản trị các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hình thành, phát triển và biến đổi vốn dưới các hình thức liên quan;

Đảm bảo doanh nghiệp luôn đủ lượng vốn cần thiết, cơ cấu phù hợp với yêu cầu của quá trình kinh doanh, góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho doanh nghiệp và lợi ích cho người cung ứng vốn.

Quản trị tài chính là gì?

Mục tiêu môn học: Khóa học mang lại cho học viên:

– Các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cho nhà Quản trị doanh nghiệp

– Trải nghiệm thực tế áp dụng kỹ năng của một nhà quản trị tài chính thông qua các tình huống thảo luận, bài tập.

– Mở rộng cơ hội trở thành Chuyên gia Tài chính,  Giám đốc tài chính , Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp.

Nội dung chính:

Chuyên đề 1: Định giá tài sản tài chính

Chuyên đề 2: Quản trị tài chính dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Định giá doanh nghiệp

TS. Đặng Hương Giang

Quản trị tài chính là nghiệp vụ quan trọng và bắt buộc phải có ở bất kỳ doanh nghiệp nào với bất kỳ người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh cần nằm vững.

Qua các Case study trên, học viên có cơ hội tìm hiểu dõ bài học và thực tế xử lý các tình huống kinh doanh. Liên quan đến tình huống, thảo luận, bài tập: Định giá cổ phiếu 1 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Sử dụng excel thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư. Phân tích tài chính, dự báo rủi ro 1 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục: