Nằm trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Kế toán, hội thảo với chuyên gia là các buổi chia sẻ kiến thức kinh tế, tài chính, kinh doanh mới nhất. Trước tình hình kinh tế chuyển biến từng ngày từng giờ, việc cập nhật thông tin cùng những phân tích chuyên sâu của chuyên gia giúp học viên có cái nhìn bao quát và trực quan nhất.