Lớp Thạc sĩ Kế toán tìm hiểu Khoa học quản lý cùng PGS.TS Nguyễn Hữu Tri

08:39 29/10/2019

Ngày 26 và 27/10 vừa qua, lớp thạc sĩ Kế toán của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tiếp tục tìm hiểu môn Khoa học quản lý. Ở trong buổi này PGS.TS Nguyễn Hữu Tri sẽ tiếp tục đồng hành cùng các học viên.

Lớp thạc sĩ kế toán

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức: Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về khoa học quản lý nhằm giúp họ có thể trở thành nguồn nhân lực quản lý phục vụ cho nhu cầu thực tiễn.

Kỹ năng: Giúp người học nhận biết thực trạng, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý trong thực tế và bước đầu đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý.

Thái độ: Giúp cho người học thấy được quản lý là một nghề vừa hấp dẫn, thú vị vừa khó khăn, vừa phức tạp từ đó có thái độ đúng đắn đối với công việc quản lý.

Giờ học Khoa học quản lý

Những nội dung chính của buổi học lần này :

Phân biệt giữa quản trị nhà nước với quản trị của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

Phân tích những căn cứ để hoạch định trong quản trị kinh tế – xã hội hiện nay

Trong thực hiện chức năng lãnh đạo điều hành, nhà quản trị cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

Phân tích các nguyên tắc và giải pháp sắp xếp tổ chức, tinh giảm biênchế nhân lực mà nhà quản trị cần thực hiện

Thực hiện kiểm tra, cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

Khái niệm quản trị sự thay đổi. Nguyên nhân chống đối lại sự thay đổi trong tổ chức

Quản trị xung đột? Phân tích các bước xử lý trong quá trình xung đột.

Khái niệm quản trị rủi ro. Trình bày bản chất các rủi ro trong kinh doanh

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri

PGS. TS Nguyễn Hữu Tri đã đưa ra cho học viên những kiến thức quan trọng về quản trị, yếu tố ảnh hưởng đến quản trị. Từ đó, xây dựng những kỹ năng cơ bản, nguyên tắc lãnh đạo mà nhà quản trị cần có.

Hi vọng sau buổi học, học viên có thể tự tin hơn trong quá trình giải quyết công việc của mình.

Bài viết cùng chuyên mục: