Lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tìm hiểu môn Quản trị nhân lực

10:17 05/11/2019

Cuối tuần vừa qua 02/11/2019 và 03/11/2019, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Công Nghệ Đông Á đã học Quản trị nguồn nhân lực cùng TS. Nguyễn Thị Liên.

TS. Nguyễn Thị Liên

Quản trị nhân lực là tổng hợp các hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Góp phần phát huy năng lực làm việc của con người ở mức triệt để và hiệu quả; Quyết định sự thành công hay thất bại của DN; Là hoạt động nền tảng của mọi hoạt động QT khác.

Mục tiêu của học phần Quản trị nhân lực:

Cung cấp kiến thức về quản trị nguồn nhân lực

Rèn luyện những kỹ năng cần thiết

Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

Các hoạt động quản trị liên quan đến TD, BT và SD, ĐT và PT, ĐGTHCV, ĐN đối với đội ngũ nhân

lực của doanh nghiệp

Học viên lớp Thạc sĩ MBA

Kết cấu nội dung nghiên cứu gồm 5 chuyên đề sau:

+ Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị nhân lực

+ Chuyên đề 2: Phân tích công việc

+ Chuyên đề 3: Tuyển dụng nhân lực

+ Chuyên đề 4: Sử dụng và phát triển nhân lực

+ Chuyên đề 5: Đãi ngộ nhân lực

Giờ thực hành thảo luận nhóm

Các vấn đề liên quan đến quản trị nhân lực phải kể đến các giải pháp quản trị nguồn nhân lực đang ngày càng được quan tâm các tính năng nhằm hỗ trợ toàn diện công tác quản trị nhân lực tại các tổ chức, doanh nghiệp để trở thành một công cụ hỗ trợ toàn diện, cả về mặt nghiệp vụ lẫn công nghệ để điều hành doanh nghiệp tốt hơn.

Hy vọng rằng với sự giảng dạy nhiệt tình của giảng viên sẽ giúp các học viên trong công việc hiện tại cũng như sự nghiệp sau này.

Bài viết cùng chuyên mục: