Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và lớp Thạc sĩ Kế toán tìm hiểu về môn Tài chính doanh nghiệp

09:22 04/10/2018

Ngày 29/09/2018 vừa qua, các học viên của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã diễn ra buổi học liên quan đến môn Tài chính doanh nghiệp do TS. Lê Thị Hương Lan giảng dạy.

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính. Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.

(TS. Lê Thị Hương Lan hướng dẫn các học viên)

Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp:

Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp. – Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Bởi vậy, các môn học ngành tài chính luôn đi song hành trong chương trình học nhất là hai chuyên ngành Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Kế toán là không thể thiếu.

(Học viên lớp Thạc sĩ trong giờ học môn Tài chính doanh nghiệp)

Trong buổi học này, TS. Lê Thị Lan Hương sẽ hướng dẫn hai chuyên đề trọng tâm đó là:

1.Chuyên đề phân tích báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh,báo cáo chuyển lưu tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

2.Chuyên đề Nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cung cấp các kiến thức liên quan đến việc lựa chọn nguồn tài trợ, chi phí vốn và các loại chi phí vốn, các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn.

(Các học viên tập trung nghiên cứu)

Với tinh thần học nghiêm túc cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên đã giúp cho các học viên có cái nhìn rõ nét hơn về kiến thức xoay quanh môn học Tài chính doanh nghiệp từ đó ứng dụng hiệu quả vào công việc chuyên môn sau này.

Tìm hiểu chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Công nghệ Đông Á tại đây

Thông tin liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N06 B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: +84 24 6282 7682 – Máy lẻ 106

Hotline: 0918 924 388

Bài viết cùng chuyên mục: