Lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kế toán tiếp tục nghiên cứu bài giảng môn Triết học

10:47 14/08/2018

Ngày 12/08/2018, các cao học viên chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và thạc sĩ Kế toán trường Đại học Công nghệ Đông Á tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong học phần Triết học. TS. Đặng Minh Tiến là người trực tiếp giảng dạy tại lớp.

lop hoc thac si quan trị kinh doanh

Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh và thạc sĩ kế toán tham gia tìm hiểu bài giảng học phần triết học

Kết thúc buổi học thứ nhất, TS. Đặng Minh Tiến đã giúp các học viên tìm hiểu tổng quan về triết học, sự hình thành, phát triển của triết học cũng như vai trò của nó trong đời sống xã hội. Trong những bài giảng tiếp theo, học viên sẽ nghiên cứu những kiến thức có chiều sâu hơn của học phần.

Mục tiêu bài giảng

Buổi học thứ 2, học phần triết học sẽ trang bị cho các cao học viên chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh và thạc sĩ kế toán những kiến thức về phép biện chứng và nhận thức luận. Cụ thể:

Về phép biện chứng

  1. Khái quát sự hình thành, phát triển phép biện chứng trong lịch sử triết học
  2. Các nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
  3. Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật trong nhận thức và thực tiễn

Về nhận thức luận

  1. Các quan niệm chính trong lịch sử triết học về nhận thức
  2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
  3. Phương pháp đặc thù của nhận thức xã hội
  4. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Cao học viên say mê nghiên cứu trong buổi học

Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã rất chuyên tâm nghiên cứu tìm tòi và phản biện trong buổi học.

lop thac si quan tri kinh doanh

Tinh thần học tập nghiêm túc của các cao học viên trong lớp học

Sự chia sẻ nhiệt tình và tận tậm của TS. Đặng Minh Tiến đã giúp các cao học viên nắm vững kiến thức bài giảng một cách chủ động. Sự trao đổi, phản biện giữa thầy và trò là điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao hiệu quả học tập, khiến môn học vốn nặng nề về lý thuyết trở nên thực tế và gần gũi với đời sống thực tế hơn.

lop thac si ke toan

TS. Đặng Minh Tiến chia sẻ kiến thức với các cao học viên

lop triet hoc

Sự trao đổi giữa giảng viên và học viên giúp nâng cao hiệu quả học tập

Tìm hiểu chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Công nghệ Đông Á tại đây

Thông tin liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N06 B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: +84 24 6282 7682 – Máy lẻ 106

Hotline: 0918 924 388

Bài viết cùng chuyên mục: