Lớp Thạc sĩ tìm hiểu học phần: Phân tích kinh doanh nâng cao

11:07 06/11/2018

Ngày 03/11/2018, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và Thạc sĩ Kế toán của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã có thời gian tìm hiểu về môn học:  Phân tích kinh doanh nâng cao dưới sự hướng dẫn của TS. Tạ Quang Bình.

Tạ Quang Bình (Ths Quản trị Kinh doanh của trường Cao học Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kobe – Nhật Bản, với gần 20 năm kinh nghiệm là giảng viên chính trong việc giảng dạy chuyên ngành kế toán – kiểm toán…) chắc chắn sẽ mang tới cho các học viên những kiến thức và kỹ năng quan trọng sau quá trình học.

(TS. Tạ Quang Bình hướng dẫn các học viên)

“Phân tích kinh tế doanh nghiêp là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, qua đó làm rõ chất lượng của hoạt động SXKKD, các nhân tố ảnh hưởng và các nguồn tiềm năng có thể khai thác từ đó có những biện pháp, phương án kinh doanh thích hợp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Vai trò của phân tích kinh tế trong quản lý kinh tế doanh nghiệp là gì?

  • Phân tích kinh tế doanh nghiệp là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng trong kinh doanh, là cơ sở để đề ra các giải pháp quản lý và cải tiến cơ chế quản lý có căn cứ khoa học.
  • Phân tích kinh tế doanh nghiệp là công cụ quan trọng để thực hiện hoạch toán kinh tế.
  • Phân tích kinh tế doanh nghiệp là biện pháp để phòng ngừa rủi ro.

Với mục tiêu trọng tâm là trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học nâng cao, có hệ thống về phân tích kinh tế doanh nghiệp và những kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về nội dung và phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế – tài chính phản ánh quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Học viên lớp Thạc sĩ trong giờ học môn Phân tích kinh tế doanh nghiệp nâng cao)

Nội dung cơ bản của buổi học là gì?

  • Chuyên đề 1: Các phương pháp sử dụng trong phân tích kinh doanh
  • Chuyên đề 2: Phân tích báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính
  • Chuyên đề 3: Case study – Phân tích tài chính Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm
  • Chuyên đề 4: Phân tích kết quả kinh doanh.

(Toàn cảnh lớp học)

Học viên dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên thông qua việc  nghiên cứu những đề tài, tham gia thảo luận nhóm, lắng nghe ý kiến phản biện và bày tỏ quan điểm cá nhân một cách thoải mái. Từ đó, ứng dụng kiến thức, lý luận bài giảng vào thực tiễn tốt hơn.

Tìm hiểu chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Công nghệ Đông Á tại đây

 

Bài viết cùng chuyên mục: