Nắm vững kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao

17:14 23/10/2019

Ngày 19/10/2019 và 20/10/2019 vừa qua, lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Công Nghệ Đông Á đã có buổi tìm hiểu học phần Kỹ năng kinh doanh nâng cao dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Nguyễn Thị Việt Hà.

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản của quản trị kinh doanh thương mại, những kiến thức cần phải có của nhà quản trị kinh doanh thương mại về quản trị kinh doanh, Phân tích thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường, Quản trị mua hàng, Quản trị dự trữ hàng hoá, Quản trị bán hàng, Quản trị marketing, Quản trị vốn và chi phí kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại.

Toàn cảnh giờ học kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao

Nhằm phát triển khả năng của người học trong việc quản trị hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

Mục tiêu cụ thể:

  • Hiểu và phân biệt được các dạng hoạt động kinh doanh thương mại;
  • Hiểu và phân tích được môi trường kinh doanh thương mại từ đó xác định chiến lược và kế hoạch kinh doanh cụ thể;
  • Vận dụng được những kiến thức về quản trị marketing, quản trị hàng dự trữ và quản trị vốn và chi phí phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn kinh doanh.

Tìm hiểu nội dung môn học

Trong ngày đầu tiên của học phần kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao, học viên lớp MBA sẽ đi tìm hiểu 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

  • Đặc trưng của kinh doanh thương mại
  • Chức năng và nhiệm vụ của kinh doanh thương mại
  • Nội dung của kinh doanh thương mại

Tình huống, thảo luận, bài tập: Thảo luận nhóm và chỉ ra những xu hướng kinh doanh thương mại trong bối cảnh hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam? Yêu cầu mỗi nhóm phân tích cụ thể cho một ngành và qui mô doanh nghiệp đặc trưng.

Chuyên đề 2: Phân tích môi trường và lập kế hoạch kinh doanh thương mại

  • Phân tích môi trường kinh doanh
  • Các biện pháp khai thác môi trường kinh doanh
  • Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh thương mại

Lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tình huống, thảo luận, bài tập: Anh/ Chị hãy chọn một doanh nghiệp thương mại điển hình tiến hành phân tích môi trường và lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp trong 5 năm tới.

Kinh doanh thương mại hiện nay là lĩnh vực có hoạt động sôi nổi. Những kiến thức trong học phần kỹ năng kinh doanh thương mại sẽ giúp học viên phục vụ tốt cho công viên hiện tại cũng như tương lai.

Để tìm hiểu rõ hơn về chương trình học Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) và nhận tư vấn chương trình, vui lòng liên hệ:

Hotline 0918 924 388

Bài viết cùng chuyên mục: