Sự khác biệt giữa Thạc sĩ Kế toán với Thạc sĩ Tài chính

14:01 13/05/2020

Kế toán và Tài chính là 2 ngành nghề liên quan đến con số, công việc đều liên quan đến vấn đề “tiền” trong công ty. Tuy nhiên giữa 2 ngành nghề này vẫn có nhiều sự khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa Thạc sĩ Kế toán với Thạc sĩ Tài chính để không phải phân vân trong quá trình lựa chọn ngành theo học.

thac-si-ke-toan-1

Phân biệt Thạc sĩ Kế toán với Thạc sĩ Tài chính

Thạc sĩ Kế toán là gì?

Thạc sĩ kế toán được hiểu là Chương trình đào tạo sau đại học (đào tạo nâng cao và chuyên sâu) chuyên ngành kế toán.

Công việc của một kế toán hay Thạc sĩ kế toán là ghi lại những giao dịch, lập và phân tích các báo cáo tài chính DN. Để thông qua các báo cáo đó, lãnh đạo DN sẽ đánh giá hiệu suất của công ty; đồng thời phân tích xem chúng có phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không.

Kế toán thường giải quyết các con số thể hiện tổng số tiền tại thời điểm hiện tại.

Ví dụ như: các khoản phải trả, các khoản phải thu hoặc thuế còn nợ,…

Trong khi người phân tích tài chính phải chuẩn bị ngân sách, tìm ra giải pháp tối ưu bằng việc xem xét các rủi ro và bất định về tài chính,..

thac-si-ke-toan-3

Thạc sĩ Tài chính là gì?

Thạc sĩ tài chính là chương trình đào tạo sau đại học ngành tài chính nhằm giúp người học có thêm hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp như: phân tích tài chính, quản lý đầu tư, quản lý tài chính của công ty,…

Người làm tài chính giải quyết các quyết định về ngân sách và tài chính dài hạn trong công ty sao cho đảm bảo đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đồng thời, người làm tài chính phải quan tâm đến các hoạt động tài chính liên quan đến các vấn đề: gây quỹ, tập hợp dữ liệu lưu thông tiền tệ, cùng nhiều thông tin khác do kế toán cung cấp.

Không đơn giản như kế toán là quản lý doanh thu, người làm phân tích tài chính phải dự đoán lợi nhuận. Nói tóm lại, công việc của kế toán thường là giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá khứ; còn tài chính thì liên quan đến những gì xảy ra trong tương lai và tạo ra những triển vọng tốt đẹp cho tương lai.

thac-si-ke-toan-2

Sự khác nhau trong chương trình giảng dạy: kế toán và tài chính

Kế toán dạy những gì

Chương trình đào tạo thạc sĩ kế toán ở các trường có thể không giống nhau hoàn toàn. Nhưng chung quy lại, khi học thạc sĩ kế toán, bạn sẽ được học qua một số môn chính như:

  • Thống kê
  • Báo cáo tài chính
  • Thuế doanh nghiệp
  • Kiểm toán
  • Hỗ trợ kiện tụng

Tài chính dạy những gì

Cũng tương tự như kế toán, chương trình ĐT thạc sĩ tài chính ở các trường có thể không hoàn toàn giống nhau; nhưng trong quá trình học, bạn sẽ được học một số nội dung như:

  • Tài chính quốc tế
  • Đầu tư
  • Thị trường vốn
  • Phân tích ngân hàng
  • Tiếp thị

Qua sự phân tích trên, có thể kết luận rằng: kế toán và tài chính chỉ liên quan mật thiết với nhau chứ không phải như nhau. Kế toán là một phần của tài chính và tài chính rộng hơn kế toán. Một chuyên gia tài chính có thể làm được các công việc của kế toán, nhưng một kế toán không thể làm được nhiều việc của chuyên gia tài chính.

Bài viết cùng chuyên mục: