THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

05:00 08/11/2017

Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của trường Đại học Công nghệ Đông Á với mục tiêu coi người học là trung tâm, đào tạo theo hướng thực hành trên cơ sở thực tiễn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017:

Khoa đào tạo Sau đại học – Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á Số:     /2017/TB-ĐHCNĐA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày       tháng       năm 2017

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

–  Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH; –  Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành KẾ TOÁN; –  Căn cứ chỉ tiêu tuyển sin­h năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán năm 2017 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

  1. Điều kiện văn bằng:

– Thí sinh phải tốt nghiệp Đại học theo tất cả các hình thức đào tạo (Chính quy, chuyên tu, từ xa, văn bằng 2, liên thông …) – Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. 2. Về thâm niên công tác chuyên môn: – Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và ngành học đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học – Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học.

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỌC PHÍ VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Địa điểm Tầng 5 tòa nhà Polyco Group, phố Trần Hữu Dực kéo dài, q. Nam Từ Liêm, HN
Thời gian đào tạo 16 – 24 tháng
Học phí học chuyển đổi (khác ngành) 900.000đ/1 môn. Ngành gần chuyển đổi 5 môn, ngành khác 8 môn.
Học phí ôn thi 1.000.000đ/1 môn
Lệ phí thi 1.500.000đ/1 người
Lệ phí nhập học 500.000đ/ 1 người
Học phí chính 18.000.000đ/1 năm
Loại hình đào tạo Chính quy

III.  HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  1. Hình thức tuyển sinh: thi tuyển

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Kinh tế học quản lý, Nguyên lý Quản trị, Tiếng Anh. Chuyên ngành Kế toán: Nguyên lý kinh tế học, Kế toán chuyên ngành, Tiếng Anh. 2. Hồ sơ dự thi: – Đơn đăng ký dự thi (bản theo mẫu) – Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học + Bảng điểm Đại học (photo công chứng) – Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có) – Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền) – Giấy khám sức khỏe – Bản sao giấy khai sinh (photo công chứng) – 03 ảnh 4×6

IV. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

  1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh và đăng ký học bổ sung: vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ Thứ hai đến Thứ sáu) hàng tuần, nhận hồ sơ từ 01/08/2017 đến hết ngày 31/10/2017.
  2. Thời gian thi: Dự kiến thi vào các ngày 04 & 05/11/2017.
  3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học

Công bố kết quả tuyển sinh: Chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày thi. Khai giảng khóa học: Dự kiến ngày (02-03)/12/2017.

V. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

  1. Phòng Quản lý đào tạo sau đại học:

 

  Nơi nhận: – Như thông báo, – HĐQT, BGH (để b/c), – Lưu: VP. PHÓ HIỆU TRƯỞNG           TS. Đinh Văn Thành

Bài viết cùng chuyên mục: