Cập nhật tin tức kinh tế, tài chính, kinh doanh, chứng khoán mới nhất trong nước và quốc tế. Các thông tin sự kiện bên lề liên quan đến chương trình đào tạo, học viên, chuyên gia…

 • Các loại hình kiểm toán nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Kế toán

  Ngày 22 tháng 06 vừa qua, lớp Thạc sĩ Kế Toán dưới sự hướng dẫn của  Giảng viên TS.  Phạm Ngọc Quang đã có buổi học Các loại hình kiểm toán nâng cao. Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ đạt được những kiến thức nâng cao về các loại hình kiểm toán. Trong đó, sẽ tập ...
 • Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong kỳ thi THPTQG 2019

  Đây là nội dung tại Công điện 520/CĐ-BGDĐT ngày 18/6/2019 về tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPTQG 2019 tại các địa phương gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.   Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt một ...
 • Cùng tìm hiểu những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh

  Ngày 16 tháng 6 vừa qua, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công Nghệ Đông Á đã có buổi học đầu tiên với môn Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh để tìm hiểu về những nguyên lý cơ bản trong đàm phán kinh doanh. Đàm phán là con đường tốt nhất để điều hòa mâu ...
 • Thực hành Quản trị tài chính cùng TS. Đặng Hương Giang

  Đây là môn học nằm trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Diễn ra ngày 16 tháng 6 vừa qua. Mục tiêu môn học mang lại lại cho học viên là: - Các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cho nhà Quản trị doanh nghiệp - Trải nghiệm ...
 • Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) K2: Quản trị Doanh nghiệp

  Học phần Quản trị doanh nghiệp lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã diễn ra ngày 26/05/2019 vừa qua, dưới sự giảng dạy tận tình của TS Nguyễn Thị Việt Hà. Học phần đề cập đến các nội dung phân tích về công tác quản trị trong doanh nghiệp. Nội dung học phần hướng đến cung cấp những ...
 • Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tiếp tục thực hành kỹ năng kinh doanh thương mại

  Ngày 26/05/2019 vừa qua, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Công nghệ Đông Á tiếp tục tìm hiểu học phần Kỹ năng kinh doanh thương mại cùng TS. Nguyễn Thị Việt Hà. Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản của quản trị kinh doanh thương mại, những kiến thức cần ...
 • Lớp Thạc sĩ khóa mới tiếp tục tìm hiểu học phần Triết học

  Ngày 25/05/2019 vừa qua, các học viên lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kế toán khóa mới trường đại học Công nghệ Đông Á đã tiếp tục tìm hiểu nội dung môn Triết học. Tham gia giảng dạy tại lớp là TS. Dương Quốc Quân. Triết học là gì? Theo Ph. Ăngghen: “Vấn đề cơ bản ...
 • Cùng các học viên cao học của trường Đại học Công nghệ Đông Á tìm hiểu Triết học nâng cao

  Ngày 18/05/2019, TS Dương Quốc Quân cùng các cao học viên lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kế toán trường Đại học Công Nghệ Đông Á đã tìm hiểu và nghiên cứu những kiến thức xoay quanh học phần Triết học nâng cao. Mục tiêu bài giảng Trong buổi học này, các học viên sẽ hiểu ...
 • Lớp Thạc sĩ MBA nghiên cứu Quản trị doanh nghiệp cùng TS. Nguyễn Thị Việt Hà

  Học phần sẽ đề cập đến các nội dung phân tích về công tác quản trị trong doanh nghiệp. nội dung học phần hướng đến cung cấp những kiến thức về mô hình tổ chức công tác quản trị doanh nghiệp hiện đại, phương thức thiết lập mô hình tổ chức, phương thức xây dựng chiến lược kinh ...
 • Lớp Thạc sĩ MBA kết thúc học phần: Quản trị sản xuất và tác nghiệp

  Thứ 7 Ngày 05/05/2019, lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã có buổi học với TS Nguyễn Thị Việt Hà để  cùng ôn tập và tổng kết các vấn đề liên quan đến học phần Quản trị sản xuất và tác nghiệp.