10 năm một chặng đường phát triển của trường Đại học Công nghệ Đông Á

15:58 12/12/2018

Trường Đại học Công nghệ Đông Á là trường đại học tự chủ hoàn toàn về tổ chức , nhân sự, tuyển sinh, đào tạo, khoa học công nghệ, tài chính và đầu tư, chủ động chuyển mình để mang lại những bước tiến quan trọng trong lịch sử nhà trường.

 

(Trường đại học Công nghệ Đông Á)

Suốt chặng đường 10 năm qua, cán bộ giảng viên tự hào đã vượt qua khó khăn thách thức đã đạt được thành tích về mọi mặt.

Về công tác tuyển sinh và đào tạo của trường:

Trường Đại học Công nghệ Đông Á được thành lập theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 09/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Trường đào tạo 02 ngành Thạc sĩ: Kế toán; Quản trị Kinh Doanh, 12 ngành học trình độ Đại học. Quy mô đào tạo tăng dần theo từng năm. Chất lượng đào tạo được chú trọng, đảm bảo “lấy người học làm trung tâm” đào tạo theo nhu cầu thực tiễn. Đào tạo gắn với doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á quyết tâm xây dựng một không gian dạy và học đổi mới triệt để và toàn diện, theo phương pháp “Học đi đôi với thực hành”. Dạy những gì thiết thực cho sinh viên ra trường khởi nghiệp được thành công. Dạy và học hướng nghiệp theo tiêu chí cập nhật các kiến thức của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; Dạy theo định hướng STEM (Science Technology Engineering Mathematic) của Thế giới trong thời đại ngày nay để hướng tới Đổi mới và Sáng tạo.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học:

Tiếp tục được đẩy mạnh và đổi mới, có bước phát triển tích cực về phạm vi, quy mô, tăng dần về số lượng và nâng cao về chất lượng, có ý nghĩa thực tiễn lớn. Kết quả cụ thể: Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang triển.

n khai nghiên cứu 9 đề tài khoa học. Trong đó, điển hình là các đề tài: Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kinh tế – kỹ thuật trong quản lý, khai thác hiệu quả các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Đề tài “Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị thủy phân liên tục bã nấm men bia”; Đề tài “Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng hệ thống lạnh trong nhà máy bia”; Đề tài “Tái cơ cấu tổ chức quản trị các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành cơ khí chế tạo thiết bị toàn bộ cho ngành đồ uống tại Việt Nam”; Đề tài “Nghiên cứu thiết kế và tự động hóa hệ thống thiết bị tách bia, ứng dụng hệ thống tại nhà máy bia Sài Gòn – Hà Nội”…

Về hoạt động hợp tác quốc tế:

Tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới đào tạo quốc tế với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Anh, Úc, Nhật,… Các trường trong mạng lưới liên kết gồm: Curtin University; Perth; Western Australia; University of South Australia; Adelaide, South Australia; Deakin University; Melbourne; Victoria; University of Technology Sydney; Sydney; New South Wales (Australia); University of Bedfordshire (UK); Luton (UK).

Là trường đại học với phương châm giáo dục “Active learning” – Đào tạo theo chuẩn mô hình đại học ứng dụng phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đội ngũ giáo sư, nhà giáo Trường Đại học Công nghệ Đông Á trong những năm qua luôn hoàn thành tốt sứ mệnh giáo dục đào tạo, đi đầu trong nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tự hào đã vượt qua mọi khó khăn thách thức từ nội tại cũng như những rào cản trên con đường đi lên, bước đầu đã đạt được thành tích về mọi mặt, tiên phong xây dựng mô hình đại học kiểu mới – “Đại học Công nghệ ứng dụng”.

 

Bài viết cùng chuyên mục: