Lớp thạc sĩ Kế toán tìm hiểu môn Khoa học quản trị nâng cao

11:26 24/09/2019

Cuối tuần vừa qua, lớp thạc sĩ Kế toán của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã cùng nhau tìm hiểu môn Khoa học quản trị nâng cao dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Nguyễn Hữu Tri.

Khoa học quản trị là môn học đòi hỏi các học viên phải nắm chắc kỹ năng quản lý và sử dụng tối ưu các nguồn lực của công ty, từ nhân lực cho đến tài chính, đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không xảy ra sai sót. “Quản trị là một khoa học và là một nghệ thuật, một nghề.”

Học phần khoa học quản trị nâng cao

Nội dung chính của môn học

PGS. TS Nguyễn Hữu Tri đã đưa ra cho học viên những kiến thức quan trọng về quản trị, yếu tố ảnh hưởng đến quản trị. Từ đó, xây dựng những kỹ năng cơ bản của nhà quản trị và sự khác nhau cơ bản giữa các kỹ năng đó đối với các cấp quản trị (cao,trung,cơ sở).

Nguyên tắc lãnh đạo mà nhà quản trị cần có cũng như các yếu tố phẩm chất cần có để trở thành nhà quản trị thành công.

Phân biệt giữa quản trị nhà nước với quản trị của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Phân tích những căn cứ để hoạch định trong quản trị kinh tế – xã hội hiện nay.

Trong việc thực hiện chức năng lãnh đạo điều hành, nhà quản trị cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào? Từ đó phân tích các nguyên tắc và giải pháp sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế nhân lực mà nhà quản trị cần thực hiện.

Thực hiện kiểm tra, cần tuân thủ những nguyên tắc nào? Khái niệm quản trị sự thay đổi, nguyên nhân chống đối lại sự thay đổi trong tổ chức. Quản trị xung đột? Phân tích các bước xử lý trong quá trình xung đột.

Khái niệm quản trị rủi ro, trình bày bản chất các rủi ro trong kinh doanh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri

Kết thúc môn học này sẽ mang lại điều gì?

Trang bị cho người học những tri thức cơ bản về lý luận và phương pháp quản lý nhằm hướng tới phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy hoặc tham gia tư vấn cho các nhà quản lý.

Kiến thức: Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về khoa học quản lý nhằm giúp họ có thể trở thành nguồn nhân lực quản lý phục vụ cho nhu cầu thực tiễn.

Kỹ năng: Giúp người học nhận biết thực trạng, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý trong thực tế và bước đầu đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý.

Thái độ: Giúp cho người học thấy được quản lý là một nghề vừa hấp dẫn, thú vị vừa khó khăn, vừa phức tạp từ đó có thái độ đúng đắn đối với công việc quản lý.

Lớp thạc sĩ Kế toán trường Đại học Công Nghệ Đông Á

 

Hi vọng rằng với tinh thần học nghiêm túc cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên đã giúp cho các học viên có cái nhìn rõ nét hơn về kiến thức xoay quanh môn học Khoa học quản trị nâng cao từ đó ứng dụng hiệu quả vào công việc chuyên môn sau này.

Bài viết cùng chuyên mục: