Cùng các học viên cao học của trường Đại học Công nghệ Đông Á tìm hiểu Triết học nâng cao

15:45 20/05/2019

Ngày 18/05/2019, TS Dương Quốc Quân cùng các cao học viên lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kế toán trường Đại học Công Nghệ Đông Á đã tìm hiểu và nghiên cứu những kiến thức xoay quanh học phần Triết học nâng cao.

TS Dương Quốc Quân trong giờ giảng môn Triết học nâng cao

Mục tiêu bài giảng

Trong buổi học này, các học viên sẽ hiểu sâu hơn về các khía cạnh khác trong triết học, bao gồm ý thức xã hội, các vấn đề triết học về con người, triết học về chính trị. Cung cấp thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho học viên.

Lớp Thạc sĩ trường Đại học Công Nghệ Đông Á

 

Nội dung chính của môn học

Chuyên đề 1: Khái luận triết học

Chuyên đề 2: Bản thể luận

Chuyên đề 3: Phép biện chứng

Chuyên đề 4: Lý luận nhận thức

Chuyên đề 5: Ý thức xã hội

Chuyên đề 6: Vấn đề con người

Những giờ học nghiêm túc của học viên

Học viên được nghiên cứu những đề tài, tham gia thảo luận nhóm, lắng nghe ý kiến phản biện và bày tỏ quan điểm cá nhân một cách thoải mái. Từ đó, ứng dụng kiến thức, lý luận bài giảng vào thực tiễn tốt hơn.

Tham gia buổi học, các học viên vừa được nghiên cứu những lý thuyết trong học phần, vừa tham gia thảo luận, phản biện các đề tài nghiên cứu do giảng viên đưa ra. Bởi vậy, những kiến thức triết học khô khan đã trở nên thực tế và gần gũi với hoạt động ngoài thực tế hơn rất nhiều.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên luôn tập trung vào bài giảng, đồng thời cũng tích cực trao đổi để tăng sự tương tác hiểu rõ vấn đề trừu tượng khó hiểu của môn học này hơn.

Bài viết cùng chuyên mục: