Cùng tìm hiểu những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh

16:35 19/06/2019

Ngày 16 tháng 6 vừa qua, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công Nghệ Đông Á đã có buổi học đầu tiên với môn Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh để tìm hiểu về những nguyên lý cơ bản trong đàm phán kinh doanh.

Giờ thực hành của học viên cao học

Đàm phán là con đường tốt nhất để điều hòa mâu thuẫn lợi ích vật chất và giải quyết mâu thuẫn giữa các bên.

Đàm phán là chức năng của nhà kinh doanh, là công cụ để bảo đảm thành công, đàm phán kinh doanh là bàn bạc, thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để cùng nhau nhất trí hay thỏa hiệp giải quyết những vấn đề về lợi ích có liên quan đến các bên kinh doanh.

Tinh thần học tập trung cao độ

Như vậy giao dịch là để thiết lập các quan hệ, còn đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên quan đến các bên. Nếu không có liên quan với nhau, trước hết là liên quan lợi ích vật chất, thì người ta không đàm phán với nhau.

Những nội dung chính sẽ được đề cập trong bài giảng này gồm:

  • Đặc điểm của đàm phán kinh doanh
  • Các yếu tố trong đàm phán kinh doanh
  • Các phong cách đàm phán kinh doanh
  • Các phương thức đàm phán kinh doanh
  • Chiến lược đàm phán kinh doanh
  • Nội dung đàm phán kinh doanh

Học viên lớp Thạc sĩ MBA của EAUT

TS. Đặng Thị Thu Hồng với phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên.

Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn các hoạt động của mình để phát hiện ra các vấn đề tồn tại và để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng cho chính mình sau mỗi giờ học.

 

Bài viết cùng chuyên mục: