Môn Quản trị doanh nghiệp nâng cao cùng TS. Vũ Hoàng Nam

10:15 29/10/2019

 

Ngày 26 – 27/10, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường ĐH Công nghệ Đông Á đã cùng nhau tìm hiểu môn Quản trị doanh nghiệp. Môn học được hướng dẫn cụ thể, chi tiết bởi TS Vũ Hoàng Nam.

Nghiên cứu học phần Quản trị doanh nghiệp

Mục tiêu môn học

Môn học Quản trị doanh nghiệp được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức về quản trị doanh nghiệp và kỹ năng cơ bản cần thiết đối với nhà quản trị. Sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ:

Phân tích được quá trình quản trị một tổ chức và các lĩnh vực quản trị chủ yếu của một tổ chức doanh nghiệp;

Thiết kế tổ chức quản trị cho doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp;

Định hướng phát triển năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản trị trong các giai đoạn phát triển của tổ chức.

Các học viên lớp thạc sĩ MBA

Nội dung của môn học gồm 4 chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp

Sự phát triển của khoa học quản trị;

Cách tiếp cận theo quá trình của hoạt động quản trị;

Các cấp quản trị trong doanh nghiệp

Những xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị.

Chuyên đề 2: Hoạch định và tổ chức quản trị

Hoạch định ở các cấp quản trị của doanh nghiệp

Xây dựng mô hình kinh doanh và xác lập mô hình tổ chức quản trị

Phát triển mô hình quản trị trong quá trình phát triển của doanh nghiệp

Thảo luận: Mô hình kinh doanh và mô hình quản trị

Chuyên đề 3: Lãnh đạo trong quản trị doanh nghiệp

Quyền lực và tầm ảnh hưởng của nhà quản trị

Giải quyết vấn đề trong quá trình quản trị

Phát triển năng lực lãnh đạo

Thảo luận và thực hành tự đánh giá: Năng lực lãnh đạo

Chuyên đề 4: Kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp

Quy trình kiểm soát

Các hình thức kiểm soát trong quá trình quản trị

Xây dựng hệ thống kiểm trong doanh nghiệp

Bài tập thực hành: Xây dựng hệ thống kiểm soát

Ảnh lưu niệm cuối buổi học cùng học viên

Học viên được thảo luận, thực hành với những bài tập tình huống cụ thể do giảng viên đưa ra. Hi vọng sau buổi học này, học viên có đầy đủ kiến thức để áp dụng vào công việc hiện tại.

Bài viết cùng chuyên mục: