Thực hành Quản trị tài chính cùng TS. Đặng Hương Giang

16:52 18/06/2019

Đây là môn học nằm trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Diễn ra ngày 16 tháng 6 vừa qua.

Học viên lớp thạc sĩ MBA

Mục tiêu môn học mang lại lại cho học viên là:

– Các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cho nhà Quản trị doanh nghiệp

– Trải nghiệm thực tế áp dụng kỹ năng của một nhà quản trị tài chính thông qua các tình

huống thảo luận, bài tập.

– Mở rộng cơ hội trở thành Chuyên gia Tài chính,  Giám đốc tài chính , Kế toán trưởng tại

các doanh nghiệp.

Học viên lớp thạc sĩ MBA

Nội dung chính của học phần gồm:

Chuyên đề 1: Định giá tài sản tài chính

Chuyên đề 2: Quản trị tài chính dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Định giá doanh nghiệp

Học viên lớp thạc sĩ MBA

Kết thúc buổi học ngày 16 tháng 6 lần này, các học viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu, các kỹ năng trong xử lý công việc. Và điều quan trọng hơn cả là được nghe những chia sẻ thông tin của giảng viên từ đó, có những hướng đi đúng đắn cho vấn đề tài chính của doanh nghiệp mình.

Bài viết cùng chuyên mục: