Khám phá giờ học Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức cùng lớp Thạc sĩ MBA

10:56 24/06/2019

Trong hai ngày cuối tuần 22/06 và 23/06, Lớp Thạc sĩ MBA đã có buổi học cùng TS. Đặng Thị Thu Hồng. Buổi học đã diễn ra vô cùng sôi nổi với những kiến thức bổ ích.

TS. Đặng Thị Thu Hồng trong giờ giảng

Theo George R.Terry: Lãnh đạo là một hoạt động gây ảnh hưởng đến con người nhằm phấn đấu một cách tự nguyện cho những mục tiêu của nhóm.

Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến hoạt động của cá nhân hoặc một nhóm nhằm thực hiện một mục tiêu chung của tổ chức trong những điều kiện nhất định.

Môn học Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức

Sau khi kết thúc buổi học này, học viên sẽ được trang bị những khả năng sau:

  • Nắm vững khái niệm về lãnh đạo và phát triển những hiểu biết về lãnh đạo cho bản thân.
  • Nhận ra các bối cảnh lãnh đạo khác nhau với các quan niệm, mô hình và lý thuyết phù hợp nhằm làm cho công tác lãnh đạo hiệu quả hơn.
  • Một số tình huống qua kinh nghiệm thực tiễn của người giảng dạy được truyền đạt, làm cho người học dễ dàng phát triển kỹ năng trong lãnh đạo.
  • Hình thành và truyền đạt tầm nhìn, kiến tạo khả năng lãnh đạo qua các kỳ truyền đạt, giải quyết xung đột, phát triển tôt chức và tương tác qua lại giữa các cá nhân.

Nội dung chính của buổi học:

  • Chương 1: Mở đầu
  • Chương 2; Quyền lực và sự ảnh hưởng
  • Chương 3: Động viên nhân viên
  • Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo
  • Chương 5: Phong cách lãnh đạo
  • Chương 6: Bản chất công việc và vai trò người lãnh đạo

Toàn cảnh lớp Thạc sĩ MBA

Môn học chú trọng đến việc kết hợp các kiến thức và kỹ năng được trang bị vào thực tiễn qua các bài tập tình huống thực tế đã xảy ra ở các doanh nghiệp, các buổi thảo luận trong lớp và thảo luận nhóm. Người học có cơ hội đặt ra các tình huống cùng trao đổi và thảo luận với giảng viên và bạn học nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý và ứng phó trong vai trò nhà lãnh đạo hoặc người được lãnh đạo.

Bài viết cùng chuyên mục: