Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kế toán kết thúc học phần Triết học

11:57 20/08/2018

Ngày 18/08/2018, TS Đặng Minh Tiến cùng các cao học viên lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kế toán đã tìm hiểu và nghiên cứu những nội dung cuối cùng của học phần Triết học.

lop thac si quan tri kinh doanh

Lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh và thạc sĩ kế toán trong buổi học môn Triết học

Mục tiêu bài giảng

Trong buổi học này, các học viên sẽ hiểu sâu hơn về các khía cạnh khác trong triết học, bao gồm ý thức xã hội, các vấn đề triết học về con người, triết học về chính trị.

Về ý thức xã hội

 • Biện chứng gữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
 • Vai trò quyết định của tồn tại xã hội
 • Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
 • Xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay

Triết học chính trị

 • Quan niệm về chính trị và các phương diện cơ bản của chính trị trong đời sống xã hội
 • Các phương diện cơ bản về chính trị trong đời sống xã hội
 • Vấn đề đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

Triết học về con người

 • Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử triết học
 • Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người
 • Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
 • Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Học viên thạc sĩ quản trị kinh doanh và thạc sĩ kế toán chuyên tâm trong buổi học

Tham gia buổi học, các cao học viên vừa được nghiên cứu những lý thuyết trong học phần, vừa tham gia thảo luận, phản biện các đề tài nghiên cứu do giảng viên đưa ra. Bởi vậy, những kiến thức triết học khô khan đã trở nên thực tế và gần gũi với hoạt động ngoài thực tế hơn rất nhiều.

thac si ke toan

Học viên chuyên tâm nghiên cứu kiến thức trong học phần

lop thac si ke toan

Giữa các cao học viên luôn có sự trao đổi kiến thức, nâng cao hiệu quả học tập

Học viên được nghiên cứu những đề tài, tham gia thảo luận nhóm, lắng nghe ý kiến phản biện và bày tỏ quan điểm cá nhân một cách thoải mái. Từ đó, ứng dụng kiến thức, lý luận bài giảng vào thực tiễn tốt hơn.

hoc thac si quan tri kinh doanh

Các học viên tham gia thảo luận theo nhóm dưới sự dẫn dắt của TS Đặng Minh Tiến

hoc thac si quan tri kinh doanh

Học thảo luận giúp học viên hứng thú với bài giảng hơn

khoa hoc thac si quan tri kinh doanh

Học viên được nêu quan điểm cá nhân, phát triển tư duy và khơi gợi những giá trị tiềm năng

Tìm hiểu chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Công nghệ Đông Á tại đây

Thông tin liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N06 B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: +84 24 6282 7682 – Máy lẻ 106

Hotline: 0918 924 388

Bài viết cùng chuyên mục: