Kỹ năng đàm phán kinh doanh nâng cao – TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

07:56 05/11/2019

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đàm phán. Giúp học viên có khả năng tiến hành những cuộc đàm phán, thương lượng hiệu quả. Đó là mục tiêu trọng tâm của học phần Kỹ năng đàm phán kinh doanh nâng cao cùng lớp thạc sĩ MBA K2A  diễn ra ngày 12/10/2019 vừa qua.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh đồng hành cùng các học viên

Đàm phán là quá trình giải quyết các vấn đề có liên quan giữa hai hay nhiều bên để cùng đi đến một thỏa thuận, nhất trí với nhau.

Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm đạt được sự thỏa thuận trong khi giữa ta và đối tác có những quyền lợi có thể chia sẻ và có những quyền lợi đối kháng.

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế là hành vi và quá trình, mà trong đó các bên có nền tảng văn hóa khác nhau, cùng tiến hành thảo luận, trao đổi về các mối quan tâm chung và những điểm còn bất đồng để đi đến một thỏa thuận thống nhất.

Các học viên lớp thạc sĩ MBA K2A

Nội dung của học phần

  • Bản chất của hoạt động đàm phán
  • Các hình thức đàm phán
  • Quy trình đàm phán
  • Đo lường thành công của cuộc đàm phán
  • Các yếu tố quan trọng trong đàm phán thương lượng
  • Xác định phong cách và hành vi của đối tác trong đàm phán

Toàn cảnh giờ học môn đàm phán kinh doanh

Qua những kiến thức bổ ích, hy vọng rằng học viên lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ nắm vững được các  kiến thức và kỹ năng cần thiết để trang bị cho mình thêm những kinh nghiệm quý báu liên quan đến kỹ năng đàm phán kinh doanh nhất là khi môi trường làm việc đòi hỏi yêu cầu cao về phần kỹ năng này.

Bài viết cùng chuyên mục: